Toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim sistemin tamamında yerleşmesi ana hedefi doğrultusunda 14 öğretim programı ve 82 ders kitabı, uzmanların destek verdiği ve çeşitli birimlerden temsilcilerin, ilgili derslerin branş öğretmenlerinin yer aldığı bir komisyon marifeti ile incelenmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada metinler ve görseller; cinsiyet, yaş, mekân, eylem gibi temel kriterler açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Komisyon üyeleri ayrıca öğretim programı ve ders kitabı konusunun nasıl ele alındığının gözlenmesi amacıyla Birleşik Krallık’a çalışma ziyareti gerçekleştirmiş ve elde ettikleri tecrübeleri çalışmaya yansıtmıştır.
 
Yapılan analiz bir rapor haline getirilmiş ve Bakanlığımızın ilgili birimleri, öğretmenler, özel yayınevleri ve kitap yazarları ile paylaşılarak sonraki aşamalarda hazırlanacak olan öğretim programları ve yazılacak olan ders kitaplarında raporun bulgularının dikkate alınması sağlanmaya çalışılmıştır.
 
İncelenen ders kitaplarının tümünde genel olarak cinsiyetçi örüntüye rastlanmıştır. Kitaplarda;
 
• Kız/ erkek çocukları ile kadın/ erkek karakterler arasında sayısal bir denge yoktur.  Sadece okul ortamları resmedilirken kız ve erkek çocukları eşit sayıda yer almaktadır.
 
• Mesleklerin cinsiyete göre dağılımında, adlandırmada, kadın ve erkeğin özel ve kamusal alanda temsilinde, kız/erkek çocuklar ile kadın ve erkeklere atfedilen eylemlerin sayısında ve dağılımında dengenin gözetilmediği açıktır.
 
• Özellikle görsellerde daha yoğun olarakcinsiyetçi ayrım yapılmaktadır.
 
• Matematik ve fen bilgisi ders kitaplarında verilen örnekler, soru ve problemler cinsiyetçi kalıp yargıları güçlendirir niteliktedir.
 
• Buna karşın, bazı kitaplarda aile içi işbölümünde eşitliğin gözetildiği görseller yer almaktadır. Benzer şekilde, TCE açısından destekleyici ve cinsiyetçi kalıp yargıları ortadan kaldırıcı bazı örnekler vardır. Bunlardan biri, “bilim adamı” yerine “bilim insanı” ifadesinin yerleşik olarak kullanılmasıdır.
 

 
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr