Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarını birlikte oluşturuyoruz!
 
Toplumsal cinsiyet, kadınlara ve erkeklere kalıplaşmış toplumsal roller yükler. Toplum tarafından kadın ve erkekler için tanımlanan roller, kız ve erkek çocuklarının akademik ve mesleki yönelimlerine de yansır. Bunun sonucunda öğrencilerin büyük bölümü geleneksel olarak kabul görmüş kadın ve erkek mesleklerini seçmeye devam eder.

Toplumsal cinsiyetin öğrenildiği ilk ortam ailedir. Eğitim ortamları ise geleneksel cinsiyet rollerinin yeniden üretilerek pekiştirilmesini sağlar.

 
Projemizin pilot illerinden Batman’da yaptığımız bir çalışmada, 9. Sınıfa giden bir kız öğrenci geleceğiyle ilgili şunları söylüyor:

“Ben çalışmak isterdim. Mobilyacılık yapmak isterdim; o yüzden erkek olmak isterdim.” – Batman, 9. Sınıf kız öğrenci
 

Öğretmenler ve idari kadroların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı, cinsiyetçi dilin eğitim sistemi içinde pekiştirilmesini engeller. Eğitim ortamlarında cinsiyetlerinden kaynaklı ayrımcılığa uğramayan çocuklar da kendi yetenekleri doğrultusunda yetişir.

Yeniden yazmaya var mısın?

Bütün öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkili bir rol modeli olma gücü vardır. Sınıflarına girdikleri andan itibaren, her hareketi öğrenciler tarafından gözlemlenen öğretmenler, kendi yargı ve tutumlarını bilinçli veya bilinçsiz şekilde öğrencilere aktarır.

Eğitimciler, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim ortamlarının oluşturulmasında aktif rol oynayarak, ülkemiz genelinde cinsiyet eşitliğini sağlama sürecinin de önemli aktörlerinden biri haline gelebilir.

Bunun için önce sahip oldukları kendi kalıp yargılarının farkına varmalı ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını içselleştirebilmelidir.

Bazı eğitimcilere toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını sorduk:
 

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr