OTCETA
 
ETCEP çalışmaları kapsamında şu anda geliştirmekte olduğumuz ve Türkiye için bir ilk olan “Okullar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı” (OTCETA) okullara toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için neler yapmaları gerektiği konusunda yol gösterici bir nitelik taşıyor. Bunun için öncelikle pilot okullarımızda mevcut durumu ve ihtiyaçları belirlemek için bir çalışma yaptık.
 
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncelikli ihtiyaçlar ve sorun alanları hakkında yerel düzeyde mevcut durumun net bir biçimde belirlenmesi için “Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi” çalışması gerçekleştirdik. 3117 kız ve erkek öğrenci, 1138 kadın ve erkek öğretmene uygulanan anket sonuçlarını da içeren çalışma, OTCETA’nın geliştirilmesinde kullanılacak. 

OTCETA’nın eğitimlerini vermek üzere pilot okullarımızdan 40 rehber öğretmene eğitimler verilecek. Eğitici eğitimlerinden geçen 40 rehber öğretmenimiz, daha sonra kendi okullarında bu eğitimi meslektaşlarına verecek ve bu yöntemle en az 2000 öğretmenimiz OTCETA’nın uygulanması konusunda eğitim almış olacak.

Eğitim Politikalarının Gözden Geçirilmesi:
 
MEB bünyesinde kurulacak Cinsiyet Eşitliği Politika İncelemesi Çalışma Grubunun desteği ile, ilk ve ortaöğretime yönelik eğitim politikası belgeleri, stratejileri ve ilgili mevzuat cinsiyet eşitliği açısından analiz edilecek.
 
Sertifika Programları:

ETCEP çalışmaları kapsamında 10 pilot ilimizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı düzenliyoruz. Bu program dahilinde eğitici eğitimine katılacak toplam 200 eğitimcimiz daha sonra kendi okullarına giderek toplam 500 maarif müfettişi, 120 okul müdürü ya da MEB yöneticisi ve toplamda doğrudan 400 öğretmen ve yaygınlaşan etkisi ile 60.000 öğretmenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilenmesini sağlayacak. 

Müfredatın Gözden Geçirilmesi:
 
Sertifika Programına paralel olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’nda oluşturulacak Revizyon Komisyonu yardımıyla, 11 öğretim programı ve 80 ders kitabı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilerek, önyargı unsuru barındıran öğeler belirlenecek.

Liderlik Eğitimleri:
 
Toplam 600 kadın öğretmene, liderlik becerilerini geliştirmek, girişimciliklerini yaygınlaştırmak ve öğrencilere daha iyi rol modeller olmak amacıyla eğitimler düzenlenecek. 
 
Proje faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için “Neler Yapıyoruz?” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Pilot okullarımızda yapacağımız bir sonraki faaliyeti takip etmek için “Duyurular” sayfamızı inceleyebilir, projenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr