Projede merkez ve il düzeyinde yapılan çalışmaları ve sonuçlarını, eğitim camiasından başlayarak toplumun farklı katmanlarında duyurmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak projenin bir diğer hedefi olmuştur.
 
Proje süresince yürütülen farkındalık artırma faaliyetlerinin en kapsamlı ve özgün olanı proje süresince her ildeki pilot okullarda bir hafta süreyle hayata geçirilen “Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyaları” olmuştur. Yerel düzeyde gerçekleştirilen kampanya çalışmalarıyla, öğrencilerin, ebeveynlerin, eğitimcilerin, idari personelin, STK temsilcilerinin ve yerel basının eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarının artması sağlanmıştır.
 
Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyaları için illerdeki hazırlık Eylül 2015’te başlatılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda okullarda ilk kez bir kampanya düzenleneceği için Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyaları için yöntem, hazırlık süreci ve etkinliklerin uygunluğunu gözlemlemek amacıyla seçilen bir ilde ön uygulama yapılmıştır.
 
Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzu hazırlanarak, il yetkilileri ve okullarla paylaşılmış, birlikte yapılan planlama ile bir hafta süreyle her pilot okulda etkinlikler hayata geçirilmiştir. Gerçekleştirilen etkinlikler Kılavuz’daki etkinliklerle sınırlandırılmamış, öğretmenlere hem önerilen etkinliklerde değişiklik yapma imkânı sunulmuş hem de farklı bir etkinlik yapmaları konusunda esnek bırakılmışlardır. Özgün olarak kabul edilebilecek etkinlik uygulamalarıyla projede, İyi Uygulama Örnekleri Raporu’na yansıtılmıştır.
 
Kampanya döneminin diğer etkinlikleri veli, STK, yerel basın ve idarecilere yönelik bilgilendirme toplantılarıdır
 
Kampanya haftası boyunca yapılan etkinlikler planlama dâhilinde video ve fotoğraflarla belgelenmiş, kampanya sürecine dâhil olan idareciler, rehberlik öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlerin röportajlarıyla zenginleştirilerek her okulun yaklaşık 5 dakikalık kampanya videoları hazırlanmıştır. Her ilde okulların toplu videoları, kampanyanın son günü gerçekleştirilen kapanış töreninde paylaşılmıştır.
 
Kampanyanın özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri üzerinde çok olumlu etkisi olmuştur. İdareci ve öğretmenlerin kampanya sürecine aktif katılım sağladığı okullarda, etkinlikler heyecan ve coşkuyla gerçekleştirilmiştir. Verilen mesajların akılda kalıcı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle erkek öğrencilerde 15 yaş sonrası kalıp yargıların daha fazla olduğu ve bazı durumlarda direnç yarattığı görülmekle birlikte, sadece erkeklerin devam ettiği mesleki ve teknik lise düzeyinde de kampanyaya gösterilen ilginin yoğun olduğu görülmüştür.
 
Proje süresince gerçekleştirilen Yerel Toplumsal Seferberlik Faaliyetlerine ilişkin daha detaylı bilgi için tıklayınız:

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr