ETCEP’in amacı nedir?


Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi (ETCEP),  
 
 • okullardaki kız ve erkek çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmayı ve
 • eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Proje Bileşenleri ve Temel Çıktıları nelerdir?
 
ETCEP, şu sonuçlara ulaşmayı hedefliyor: 
 
1. Okullardaki eğitim kadrosu ve diğer personele yönelik bir kılavuz ve değerlendirme aracı olan Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı (OTCETA)’nın, uygulama için gereken kapasite ile kullanıma hazır olması;
 

2. Toplumsal Cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın eğitim sisteminin tamamında benimsenmesi konusunda MEB’in kapasitesinin güçlendirilmesi
 
 • Halihazırdaki mevzuatın ve MEB politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından analiz edilmesi
 • Okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar kullanılmakta olan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi ve gözden geçirilmesi 
 • MEB çalışanlarının cinsiyet eşitliğine ve cinsiyete duyarlı yaklaşımlara yönelik kapasitelerinin arttırılması  
3. Merkezi ve yerel düzeyde, farkındalığı artırmaya yönelik iletişim faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin, ebeveynlerin, eğitim-öğretim personeli ve idari personelin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artmış olması.
 • Farkındalık arttırma ve medya kampanyası

Proje ile kimlere ulaşmayı amaçlıyoruz?
 
 • Eğitim politikalarına yön verenler
 • Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim ve idari personeli (MEB merkez teşkilatı, öğretmenler, okul yöneticileri, maarif müfettişleri, rehberlik hizmetleri çalışanları,)
 • Öğrenciler (Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim)
 • Eğitim ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK’lar
 • Ebeveynler

Nerelerde çalışıyoruz?” 

ETCEP kapsamında proje illeri olarak seçilen Batman, Erzurum, İzmir, Karaman, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’da çalışmalar yapıyoruz.

10 proje ilinin her birinde dört okul olmak üzere toplam 40 pilot okulda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Proje Künyesi
 
 • Süresi
  24 Ay
 • Sözleşme Makamı
  Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Yararlanıcı Kurum
  Millî Eğitim Bakanlığı
 • Konsorsiyum Ortakları
  British Council (İngiltere)
  Ankon Danışmanlık (Türkiye)
  FCG International (Finlandiya) 
  Fondazione Giacomo Brodilini (İtalya)
  SIPUI (İsveç)
  TEPAV (Türkiye) 

Proje Ekibi


Proje Yönetim Birimi 
 
Zülfü TURAN – Proje Direktörü
Hatice ŞENTÜRK – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapasite Geliştirme Eş Uzmanı
Yıldız SAVAŞ – İletişim Eş Uzmanı
 
Teknik Destek Ekibi

Fatma ÖZDEMİR ULUÇ – Ekip Lideri
Nevin ŞENOL – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapasite Geliştirme Uzmanı
Ebru ANSE SİLE – İletişim Uzmanı
Sevcan BİRDAL – Proje Asistanı
Sanem AKIN – Proje Asistanı
 
 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr