2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yaklaşımın Eğitim Sisteminin Tamamında Benimsenmesi Konusunda MEB’in Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 
Kapasite güçlendirme çalışmaları, eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmak ve uygulamak için eğitim politikaları ve mevzuatın, öğretim programları ve ders kitaplarının cinsiyet eşitliği açısından yeniden gözden geçirilmesi amacını taşıyor.
 
Proje kapsamında eğitim politika ve mevzuatının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile gözden geçirilmesi amacıyla MEB bünyesinde, ilgili bakanlıklar ve STK’ların temsilcilerinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Analizi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Çalışma Grubu 09-10 Kasım 2015 tarihlerinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışma Grubu, tarama ölçütleri ve yönteminin çalışıldığı üç günlük çalıştayını 09-11 Mart 2016 tarihlerinde yapmıştır.

Proje kapsamında planlanan faaliyetler arasında 14 öğretim programının ve 82 ders kitabının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilmesi yer alıyor. Bu amaçla bir Revizyon Komisyonu kurulmuş;  Komisyon üyeleri, 23-27 Kasım 2015 tarihlerinde İngiltere’ye yaptığı çalışma ziyaretiyle bu alanda yapılan çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini yerinde izleme olanağı bulmuştur. Yapılan tarama çalışmasının ilköğretim bölümü 13-15 Ocak 2016 tarihlerinde, ortaöğretim ayağı ise 09-11 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılan iki çalıştay ile Komisyon üyeleri ile paylaşılmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin daha detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz:
http://etcep.meb.gov.tr/ders-kitaplari-incelendi-detayi-1462463378108


 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Eğitimciler

"  Projede, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki en kritik unsurların başında eğitimcilerin geldiği düşüncesinden hareketle, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı geliştirilmiştir. Hazırlanan Sertifika Programı ve materyalleri MEB birimleri, ilgili Bakanlık temsilcileri ve STK temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu’nun görüş ve katkılarıyla son halini almış, Nisan-Haziran 2016 döneminde 189 eğitimci eğitilerek proje illerinde yaklaşık 6.000 eğitimcinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilerinin artması sağlanmıştır.   "


Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programının amaçları eğitimcilerin:

  • Toplumsal cinsiyet konusunda ve uygulamalarında sıkça kullanılan kavramları anlamalarını
  • Öğretimin tüm temel bileşenlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için gereken becerilere sahip olabilmelerini
  • Sınıfta toplumsal cinsiyet dostu öğretim yöntemleri kullanmalarını
  • Eğitim faaliyetlerinin çeşitli bölümlerinde ele alınması gereken toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarını tespit etmelerini sağlamaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı tamamlandı


Kadın Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri
 
Projede, kadın öğretmenlerin onları yönetici pozisyonlarına taşıyacak yetkinlikleri kazanmaları ve öğrencileri için rol modeli olmaları hedefi doğrultusunda “Kadın İdareci ve Öğretmenler İçin Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi” programı hazırlanarak proje illerinde 542 kadın eğitimci eğitilmiştir.
Eğitimin değerlendirme sonuçları; katılımcıların güçlü yanlarını fark ettiklerini, liderlik becerilerini geliştirdiklerini, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımı okulda nasıl sağlayacakları konularında farkındalık kazandıklarına ilişkin bulgular sunmaktadır.
Kadın İdareci ve Öğretmenler için Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi” programına ilişkin daha fazla bilgi için tıklayınız:
http://etcep.meb.gov.tr/liderlik-ve-girisimcilik-egitimleri-devam-ediyor-detayi-146246151348


Projenin iletişim faaliyetleri kapsamında proje kurumsal kimliği ve ilgili materyalleri oluşturulmuş, proje kısa filmi hazırlanmış, Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiş, sosyal medya alt kampanyası tasarlanarak aktif bir biçimde kullanılmaya başlanmış, web sitesi oluşturulmuş, e-bülten hazırlanmış, yerel toplumsal seferberlik kampanyası taslağı geliştirilmiştir.

Kurumsal kimlik çalışmalarına paralel olarak proje kapsamında öngörülen iki kısa filmin ilki Ali-Ayşe okul fişi karakterlerinden hareketle “Yeniden Yazmaya Var Mısın?” sloganıyla hazırlanmış ve Açılış Toplantısı sırasında katılımcılarla paylaşılmıştır. Hazırlanan kısa film, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmış ve RTÜK’ten kamu spotu olarak yayını için gerekli izin alınmıştır (15 Eylül 2015). Kısa filme ek olarak yine Açılış Toplantısında yayınlanmak üzere öğretmen ve öğrencilerle yapılan röportajlar iki ayrı kısa film halinde hazırlanmıştır.


 
  Proje Kamu Spotunu bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.


Kamu spotu ile ilgili bilginin basında yer almasının ardından radyolardan gelen talep doğrultusunda 29 Ağustos 2015 tarihinde TRT Erzurum Radyosu “Yöremizden” programına, 28 Eylül 2015'te TRT İzmir Radyosu “Kadın Eli Programı”'na, 30 Eylül 2015'te ise TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu “Hayatın Sesleri” programına canlı yayın konuğu olarak katılınmış, proje hakkında bilgi vermiştir.

Proje kapsamında 10 proje ilinde yerel toplumsal seferberlik kampanyaları düzenlenerek okul temelli faaliyetlerle öğrenci, öğretmen ve velilere ve il genelinde yapılacak çalışmalarla yerel STK ve medya temsilcilerine ulaşılması ve konuya ilişkin farkındalık artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik faaliyetleri içeren “Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzu” hazırlanmış ve tüm pilot illerde düzenlenecek olan Yerel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanyaları sırasında yararlanılmaktadır. 


 
  Kampanya kılavuzuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 
ETCEP Projesinin, 02 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde İyi Örnekler Konferansına da bir atölye çalışması ile katılımı sağlanmıştır.

Pilot illerimizdeki Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyalarının yer ve tarihlerini öğrenmek için Ana Sayfamızda yer alan Takvimi inceleyebilir bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan etkinliklerin fotoğraf ve videolarına Albüm sayfamızdan, çalışmaların sonuçlarına ilişkin basın bültenlerine Basın Odası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
 

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr