Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi - Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Bu durum değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi raporunun amacı “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki 10…
DEVAM  
Toplumsal Cİnsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları El Kitabı
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak anaokulundan liseye kadar her düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yol göstermek ve yön vermek için hazırlanmıştır.Toplumsal Cinsiyet…
DEVAM  
Toplumsal Cİnsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu”, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak anaokulundan liseye kadar her düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul…
DEVAM  
OECD Eğitime Yön Veren Eğilimler 2015 Sayı 7: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
OECD Eğitime Yön Veren Eğilimler 2015 Sayı 7: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzu
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzunu Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (2014- 2017) Yıllık Raporu 2015
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Avrupa Konseyi - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
OECD - Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Trends Shaping Education 2015 Spotlight 7 - Gender Equality. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
European Bank For Reconstruction And Development
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
STRATEGY FOR THE PROMOTION OF GENDER EQUALITY 2016-2020 Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin Geçtiğimiz Onyılda Öğrendiklerimiz
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin Geçtiğimiz Onyılda Öğrendiklerimiz” UNICEF, 2003. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Daha Adil Bir Dünya için, Yanımda Ol
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Daha Adil Bir Dünya için, Yanımda Ol” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi,  2012.   Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Gender Action Plan 2014-2017
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Gender Action Plan 2014-2017” UNICEF, 2014. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri” TÜSİAD, 2008. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Exploring and Understanding Gender in Education
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Exploring and Understanding Gender in Education” UNESCO, 2005. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları” Avrupa Komisyonu, 2009. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
The ABC of Gender Equality in Education
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“The ABC of Gender Equality in Education” OECD, 2015. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE)
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren özerk bir kuruluştur. EIGE’nin amacı; tüm AB politikalarında ve bunlarla bağlantılı ulusal politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilmesini sağlamak,…
DEVAM  
Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes
KATEGORİ: KÜTÜPHANE
“Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes” Council of Europe, 2015. Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
DEVAM  
 
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr