Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi  ETCEP), okullardaki kız ve erkek öğrenciler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmak amacıyla üç temel sonuca ulaşmayı hedefler:
 
1.Okullardaki akademik ve idari personele yönelik bir kılavuz ve değerlendirme aracı olanToplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı (OTCETA)’nın kullanıma hazır hale getirilmesi;
 
2. Toplumsal Cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın eğitim sisteminin tamamında benimsenmesi konusunda MEB’in kapasitesinin güçlendirilmesi.
 
3. Merkezi ve yerel düzeyde yürütülen farkındalığı artırmaya yönelik iletişim faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin, ebeveynlerin, akademik ve idari personelin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artmış olması.

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr