Sevgili Öğrencilerimiz,
 
Sizler Projemizin önemli bir parçasısınız. Farklı yaş grubundaki öğrencilerden toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili topladığımız bilgiler geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili mevcut kalıp yargıların nasıl ve ne zaman oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak bundan da önemlisi, aynı zamanda okul ortamınızda olumlu yönde bir değişim yaratmak için neler yapabileceğimizi birlikte öğreniyoruz. 
 
Bu nedenle, projemizi gerçekleştirmekte olduğumuz okullarda farklı yaş grubundaki öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından ne anladıklarını sorduk.
 
10. ve 12. Sınıf öğrencileri toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bize şunları söyledi:
 


İlköğretim 1. ve 2. öğrencilerine şu soruyu sorduk:
 
“Merve arkadaşlarının futbol oynadığını duydu. Oyuna katılmak için koşarak yanlarına gitti. Ama arkadaşları onu futbol oyununa almadılar. Sizce neden arkadaşları Merve’yi oyuna almamıştır?”

Bize şunları söylediler:

Erkek öğrenci: “Bilmez ki kızlar.”

Kız öğrenci: “Bazıları bilir.”

Erkek öğrenci: “Ama erkekler kadar güzel oynayamazlar.”

Kız öğrenci: “Takımlar tamdır; belki onu almak istememişlerdir.”

(09.05.2015 tarihli 1. ve 2. sınıflara yönelik odak grup çalışmasından alınmıştır.)


5 -6 yaş anaokulu öğrencilerine mesleklerle ilgili resimler çizdirdiğimizde, çocukların büyük kısmının meslek seçimlerini geleneksel kadın erkek rollerine uygun şekilde çizdiğini gördük.

Ali D. 6 Yaş


İrem G. 6 Yaş


Doğuştan gelen biyolojik özelliklerimizle sahip olduğumuz cinsiyetimiz, toplumda öğrendiğimiz rol ve davranış biçimleriyle kültürel rollere, bir diğer değişle toplumsal cinsiyet rollerine dönüşür.

Hemen hepimiz, farkında olalım ya da olmayalım, her gün öğrendiğimiz bu roller üzerinden hareket ederiz. Hatta gelecekte yapmak istediklerimizi bile bu sınırlara göre çizer, hayallerimizi bu kalıplar içinde tutabiliriz.

Biz de okullarda ve ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yaklaşım benimsenmesi için çalışmalara başladık. 


Sence okulunda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan değişiklikler yapmak istesek ilk neyi değiştirmeliyiz?
 
Ya da öğretmenlere ve velilere neler anlatmalıyız?
 
Okulunda, diğer öğrencilere ve öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını anlatmak istesek, ne tür etkinlikler ilgi çekici olur?
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği denince sen ne anlıyorsun?
 
Bu kampanyayı sosyal medyada ve okulunda duyurmak için bize destek verir misin?
 

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr