1. Okullar için  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı (OTCETA)’nın hazırlanması ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi

Proje kapsamında, okullardaki akademik ve idari personele yönelik bir kılavuz ve değerlendirme aracı olan “Okullar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı” (OTCETA) geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Projenin başında 40 pilot okulun toplumsal cinsiyet eşitliği açısından durumunu ve ihtiyaçları ortaya koymak üzere, saha çalışması Mayıs-Haziran 2015’te yapılan “Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi ”gerçekleştirilmiştir.

“Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi”

Araştırma Künyesi

Araştırma Tipi Nicel ve nitel
Saha Çalışması Mayıs-Haziran 2015
Nicel Katılımcı Sayısı Toplamda 3.117 öğrenci ve 1.138 öğretmen                                         [%53’ü kız, %47’si erkek öğrenci ve %51’i kadın, %49’u erkek öğretmen olmak üzere]
Nitel Araştırma 82 odak grup görüşmesi ve 24 derinlemesine görüşme [44 odak grup öğrencilerle, 38 odak grup ise öğretmen, müfettiş ve velilerden oluşan gruplarla yapılmıştır. 24 derinlemesine görüşme ise MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı yetkilileri, okul müdür ve müdür yardımcıları ile en çok üyeye sahip üç eğitim sendikası ilgilileriyle gerçekleştirilmiştir]

Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından İncelenmesi

Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu
Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız


ETCEP Bu Durumu Değiştirmek İçin Neler Yaptı?
 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Çalışma Grubu gözetiminde gerçekleştirilen bir dizi faaliyetle, okullarımızın nasıl olması gerektiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları ile ortaya konulmuştur. Söz konusu standartlar, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek ve konunun eğitim sisteminde yaygınlaştırılabilmesini mümkün kılacak, uygulanması kolay sistematik bir araç olarak tasarlanmıştır.
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları uygulanmasını sağlamak üzere bir OTCETA Kullanıcı Kılavuzu ve uygulamada gereksinim duyulacak insan gücü kapasitesinin oluşturulması için de OTCETA Eğitimci El Kitabı hazırlanmıştır. Söz konusu yayınlara ulaşmak için tıklayınız.

 
Toplumsal Cİnsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları El Kitabı
Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
 
 
Toplumsal Cİnsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu
Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Hazırlanan Kılavuz doğrultusunda pilot okullardan 40 rehber öğretmene, 18-20 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da eğitici eğitimi verilmiştir. Eğitilen 40 eğitici aracılığıyla iki aşamalı olarak 2.000 öğretmen ve idari personelin eğitimi sağlanmıştır.
 

 
  Ankara
1-2 Eylül 2016 Uluslararası Kapanış Konferansı
  Ankara
1-2 September 2016 International Closing Conference
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr