ETCEP kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki en kritik unsurların başında eğitimcilerin geldiği düşüncesinden hareketle, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı geliştirilmiştir. Hazırlanan Sertifika Programı ve materyalleri MEB birimleri, ilgili Bakanlık temsilcileri ve STK temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu’nun görüş ve katkılarıyla son halini almış, Nisan-Haziran 2016 döneminde 189 eğitimci eğitilerek proje illerinde yaklaşık 6.000 eğitimcinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilerinin artması sağlanmıştır.
Sertifika Programı eğitimlerinde, duyurular ve başvurular web sayfası üzerinden yapılmış ve eğitimlere katılım gönüllü başvuru esasına dayandırılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın izlediği bu yol, hem daha çok okula ulaşılmasını sağlamış, hem de eğitimlere istekle devam edilmesini mümkün kılmıştır. Katılımcılar belirlenirken başvuru sahibinin il merkezinden olmasına ilişkin kısıtlama yapılmaması, eğitimlerle daha yaygın bir coğrafyaya ulaşılmasını sağlamıştır.
 
Katılımcıların, eğitimlerde edindiklerini farkındalık alanlarışöyle özetlenebilir:
 
• Cinsiyetçi dil kullanmamaya dikkat etmek,
• Ders kitaplarını toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığıyla gözden geçirmek ve sınıflarda bu konuda uygulamalar yapmak,
• Sınıf ve okul için uygulamalarda kız ve erkek öğrencilere eşit davranmak ve eşit fırsat tanımak,
• Sınıf ve okul temsilinde kız ve erkek öğrencilere eşit fırsat tanımak,
• Kız ve erkek öğrencileri ortak çalışma ve faaliyetler yapma konusunda teşvik etmek,
• Kız ve erkek öğrencilerin okul içi alanları ve okul bahçesini eşit şekilde kullanmalarını sağlamak,
• Kız öğrencilerin spor aktivitelerine daha fazla katılmasını desteklemek.
 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yıllık hizmet içi eğitim programlarına dâhil edilmek üzere uyarlanmıştır.
 
Eğitimler sırasında çekilen fotoğraflara ulaşmak için Albüm Sayfası içinden ilgili ilin adına tıklayınız.

 
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr