Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu”, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak anaokulundan liseye kadar her düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları okullar için bir kendini değerlendirme aracı olduğu kadar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için bir hedef belirleme ve planlama aracı olarak da kullanılabilecek niteliktedir. Kılavuz’dan yararlanılarak eşitsizlikleri azaltacak stratejiler ve etkinlikler geliştirilebilir.

Görüntülemek ve İndirmek İçin Tıklayınız


 
Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriği sadece British Council liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve/veya Millî Eğitim Bakanlığı'nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
  ETCEP OFİS
M.E.B. Beşevler Kampüsü
F Blok 1.Kat
Yenimahalle - Ankara
+90 (312) 212 80 88
+90 (312) 212 50 59
etcep@meb.gov.tr